Hollywoods hadeliste

Skærmbillede 2013-04-24 kl. 17.21.45Ja, sådan en findes… Hadelisten… Tænk at skulle finde sig selv på sådan en liste. Det er jo for langt ude. Det er Star Magazine, som står bag “undersøgelsen”, som angiveligt afslører de mest hadede berømtheder i Hollywood.

Den mest hadede person er simpelthen Gwyneth Paltrow. Det forstå jeg ikke. Hun virker da ellers så sød, synes jeg.

Andenpladsen går til Kirsten Stewart. Det kan jeg så nok forstå lidt bedre, hvis det endelig skal være. Hun har jo været en særlig elskværdig vampyr utro (og i følge sladderbladene mere end én gang), og dét kommer man næppe godt af sted med. Det er alt andet lige ikke pænt at være utro – uanset hvem man er. Men det er jo hendes egen sag sammen med sin kæreste, så om man ligefrem fortjener at komme på hadelisten kan diskuteres, men det mener jeg nu ikke.

Bronzemedaljen tilfalder “The Bronx”-pigen, Jennifer Lopez. Der findes ingen forklaring på, hvordan “undersøgelsen” er foregået – ej heller forklaring på, hvorfor netop disse mennesker er hadet, hvilket unægteligt svækker validiteten gevaldigt.

Men lidt sjovt er det, og det er vel også derfor, listen overhovedet eksisterer. Og i frygt for at lyde meget “Jeg ønsker verdensfred, og at alle bare har det godt og kan lide hinanden”-agtig, så synes jeg, at det er noget pjat at lave sådan en liste. Alligevel så hvis man har en elskeliste, så er det oplagt at lave en hadeliste også. Jeg håber ikke, at de kendte tager det for ilde op, for den mest hadede er med garanti en anden i næste uge 🙂 Eftersom der ikke findes en dybere videnskabelig undersøgelse på området, så kan det være en tilfældig, sur journalist som har siddet for sig selv og fundet på, hvem vedkommende ikke kunne lide. Og dét giver jeg ikke meget for.

Her er den fulde liste over de mest hadede mennesker i Hollywood. God fornøjelse!

1. Gwyneth Paltrow
2. Kristen Stewart
3. Jennifer Lopez
4. John Mayer
5. Katherine Heigl
6. Matt Lauer
7. Madonna
8. Justin Bieber
9. Anne Hathaway
10. Kris Jenner
11. Kim Kardashian
12. LeAnn Rimes
13. Ashton Kutcher
14. Jay Leno
15. Angelina Jolie
16. Lindsay Lohan
17. Shia LaBeouf
18. Taylor Swift
19. Jesse James
20. Chris Brown

Yes, it exists…The Hate List … Imagine having to find yourselves on such a list. It’s too far out. It’s Star magazine which is behind the “study” that supposedly reveals the most hated celebrities in Hollywood. The most hated person is Gwyneth Paltrow. That I don’t understand. She seems as so cute I think. The second place goes to Kirsten Stewart. That I kind of understand a little better. She has been cheating on a particular vampire (and according to tabloids more than once). And that’s hardly acceptable in many circles. And it’s just not nice to be unfaithful – no matter who you are. But it is her own business (with her boyfriend), so if you even deserve to go on a hate list is debatable, but I don’t think you deserve to be hated because of that.

Bronze medal goes to “The Bronx” girl, Jennifer Lopez. There is no explanation of how the “study” occurred – nor explanation as to why these people are hated, which undoubtedly weakens the validity tremendously.

But it is a little bit fun, and that’s probably also why the list even exists. And in fear of sounding very “I want world peace, and that all should just feel good and like each other”-like then I think it’s ridiculous to make such a list. Still, if you have a love list it is natural to make a hate list too. I hope that the celebrities don’t take offense, for the most hated is guaranteed another one next week 🙂 Since there is not a deeper scientific study in this area, then it may be a random, bitter journalist who has found out whom he did not like and wanted to write about it, so there’s nothing else to do but take it for what it is – entertainment.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *