Emma Watson på forsiden af GQ

Skærmbillede 2013-04-03 kl. 12.08.24

Klædt i meget lidt tøj med blottet mellemgulv og en plettet tatovering i nærheden af ​​sin hofte, repræsenterer Emma Watson sin rolle, Nicki, i Sofia Coppolas nye film, “The Bling Ring”, på forsiden af det britiske GQ magasin denne måned.

“Karakteren er alt, hvad jeg føler stærkt imod – hun er overfladisk, materialistisk, forfængelig og amoralsk. Hun er alle disse ting, og jeg indså, at jeg hadede hende. Hvordan spiller man en, man hader…? Jeg fandt udfordringen virkelig interessant, og det gav mig en helt ny indsigt i, hvad mit job, eller min rolle som skuespiller kunne være. ” har Emma Watson udtalt til GQ magazine.

Årsagen til, hun tog rollen som Nicki i “The Bling Ring”, er, at hun ikke ønsker at sidde fast i rollen som Hermione Granger, og dermed altid få tilbudt roller af samme type. Med denne rolle kan hun bryde ud af det (i følge www.latimes.com).

Hun ligner til forveksling Julia Roberts i rollen som Vivian i “Pretty Woman” på denne forside. Men noget siger mig, at det er en del af pointen.

“The Bling Ring” er inspireret af faktiske begivenheder, og handler om hvordan en gruppe berømmelsesbesatte teenagere bruger internettet til at spore berømtheders opholdssteder for at røve deres hjem. Om den er god, vil tiden vise. Den skulle få præmiere i juni, og det bliver da helt sikkert anderledes at opleve Emma Watson i en knap så dydig rolle. Jeg er personligt ret vild med hende i “Harry Potter”, så jeg har planer om at se filmen.

Jeg har fundet et par billeder af hende som Hermione, og selvom hun altid har været en meget pæn pige, så er det altså lidt sjov at se, hvor stor forskel der er på “dydige-lille-pige”-Watson og “sexede-voksen-kvinde”-Watson…

Skærmbillede 2013-04-03 kl. 12.12.42Skærmbillede 2013-04-03 kl. 12.53.05 Skærmbillede 2013-04-03 kl. 12.54.07 Skærmbillede 2013-04-03 kl. 12.54.20

Emma Watson’s British GQ cover shows the “Harry Potter” star as a bad girl, vamped up as her “The Bling Ring” character, Nicki.

“The character is everything that I felt strongly against — she’s superficial, materialistic, vain, amoral. She’s all of these things and I realized that I hated her.  How do you play someone you hate? But I found it really interesting and it gave me a whole new insight into what my job, or my role as an actress, could be.” she says in the magazine.

The reason why she took the role as Nicki in “The Bling Ring” is that she does not want to get stuck in the role of Hermione Granger, and thereby always be offered the roles of the same type. In this role, she can break out of it (according to www.latimes.com).

She looks very much like Julia Roberts in the role of Vivian in “Pretty Woman” on this cover. But something tells me that it’s part of the point.

“The Bling Ring” is inspired by actual events, and is about how a group of teenagers use the Internet to track celebrities’ whereabouts to rob their home. Whether the movie is good, time will tell. It should be premiered in June, and it will surely be different to see Emma Watson in a less virtuous role. I am personally quite crazy about her in “Harry Potter”, so I plan to watch the movie.

I’ve found a few pictures of her as Hermione, and although she has always been a very nice looking girl, it is fun to see how much difference there is form “virtuous-little-girl”-Watson to the “sexy-adult -woman” Watson…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *